Adresser till alla grundskolor

Beställ adresser till alla grundskolor

Adresser till alla grundskolor – Beställ ut adresser till alla grundskolor med snabb leverans i både excel och på printade adressetiketter klara för era utskick och kuvert. I registret över alla grundskolor ingår uppgifter om följande:

 • HUVUDMANNATYP
 • ORGANISATIONSNR
 • LÄN
 • LÄNSNAMN
 • KOMMUN
 • KOMMUNNAMN
 • SKOLENHETSKOD
 • SKOLENHETENS NAMN
 • ADRESS
 • POSTNR
 • POSTORT
 • BESÖKSADRESS
 • BESÖKSPOSTNR
 • BESÖKSPOSTORT
 • TELENR
 • WEBB
 • EPOST
 • FKLASS
 • ÅR1
 • ÅR2
 • ÅR3
 • ÅR4
 • ÅR5
 • ÅR6
 • ÅR7
 • ÅR8
 • ÅR9
 • HUVUDMANS NAMN
 • REKTORS NAMN
 • INRIKTNING
 • BEGRÄSAT MOTTAGADE TILL ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
 • JURIDISK FORM
För att läsa mer om adresser till alla grundskolor och även beställa så besök: Adressleverantören Sveriges Skolor

 

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående adresser till alla grundskolor

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående Adresser till alla grundskolor. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Adresser till alla grundskolor

Adresser till alla grundskolor – Vad är en grundskola

En grundskola, primärskola eller primärutbildning är den skolformen där elever lär sig grundläggande kunskaper, bland annat läsande, räknelära och orienteringsämnen. Elevernas ålder, läroplan och antal skolår varierar mellan olika länder, men vanligen börjar barn i grundskolan mellan fem och sju års ålder. För att kunna utbilda sig vid sekundärskola (yrkesskola eller gymnasieskola), krävs avslutad grundskola.

Utbildning i grundskola är ofta lagstadgad i form av skolplikt. Rätten till elementär utbildning och att gå i skola nämns i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Grundskolan kan drivas av staten, kommunen, eller som friskola. En del grundskolor drivs i form av internatskolor, då eleverna bor i anläggningar vid skolan under terminerna. Det kan också finnas ambulerande skolor, där läraren reser till eleverna på avlägsna orter, som då får undervisning endast en del av året. I en del länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till skolor, då föräldrar får ansvaret för elevernas utbildning, antingen genom att de själva undervisar eller genom att de anställer privatlärare.

Antagning till grundskola sker ofta med flexibel skolstart, när föräldrar eller inträdesprov avgör när barnen skall börja skolan. Längden på grundskolan varierar mycket mellan olika länder. I Sverige är skolplikten tioårig, men detta är inte regel i alla länder. När man på global nivå talar om alla barns rätt till grundskola brukar det handla om en femårig grundskoleutbildning.

I bland annat Finland och Sverige skiljer sig grundskolan från den tidigare folkskolan genom att den är en enhetsskola, som strävar efter att ge alla elever lika möjligheter till fortsatt utbildning. Innan grundskolereformerna ersatte läroverk folkskolans högsta klasser för de elever som siktade på en högre utbildning.