Bostadsrättsföreningar i Göteborg

Beställ register över alla bostadsrättsföreningar i Göteborg

Bostadsrättsföreningar i Göteborg levereras med information om bostadsrättsföreningarnas styrelsemedlemmar och adresser både till medlemmarna och till bostadsrättsföreningen. Det finns idag ca 1 850 bostadsrättföreningar i Göteborg som tillsammans har omkring 11 500 styrelsemedlemmar varav ca 2 200 går att nå via e-post. Detaljerad information om alla bostadsrättsföreningar och möjligheter att beställa register finns i vår verbshop, läs mer här: BRF Göteborgs Kommun

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående Bostadsrättsföreningar i Göteborg. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Bostadsrättsföreningar i Göteborg