Köpa adresser till privatpersoner

Beställ adresser till privatpersoner

Köpa adresser till privatpersoner gör ni utifrån personernas ålder, kön och boendeform som standard. Utöver dessa urvalsparametrar så går det att köpa adresser till privatpersoner i flera olika former.

 • Villaägare
 • Vårdnadshavare
 • Nyblivna föräldrar
 • Tonåringar
 • Pensionärer
 • Fritidshusägare

Adresser till privatpersoner levereras som standard i Excel med en bred information.

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Postadress
 • Postnummer
 • Postort

Sen går det även bra att komplettera adressregistret med annan intressant information om till exempel fastighet, boendeform mm.

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister till privatpersoner som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

För att läsa mer om adresser till privatpersoner och göra ett urval så använder ni denna sida: Adresser från SPAR

Kontakta oss angående att köpa adresser till privatpersoner

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående köpa adresser till privatpersoner. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Köpa adresser till privatpersoner

Köpa adresser till privatpersoner – Vad säger GDPR..?

Köpa adresser till privatpersoner gör man med fördel för att få bra respons och utöka målgruppen i sina reklamutskick och kampanjer. Hur gör man då om man vill köpa adressregister och hur ställer sig GDPR till att köpa adressregister? 

Låt oss börja med GDPR och om det är okej att köpa adressregister till privatpersoner för att göra reklam för det är en fråga som vi fått många gånger de senaste åren. Svaret på den frågan är ”JA”, det är lika godkänt att köpa adressregister för att göra reklam idag som det var före GDPR s inträde. Det finns del saker man bör tänka på i sin kampanj för att ha gjort allt rätt. Vi går här nedan igenom vad man bör ha koll på när man ska köpa in sina adressregister för reklamändamål.

Dokumentera kampanjen
Dokumentera hela kampanjen med information om när den startar, hur målgruppen ser ut, vilket lagstöd ni har för att hantera personuppgifter, vilka adresser ni köper in, vilken källa som används, kopia på budskapet/trycksaken, när kampanjen avslutats och till sist… Viktigt… att ni raderat adressregistret (personuppgifterna) ni köpt in. Med en väl dokumenterad kampanj så har ni gjort helt rätt. 

Dokumentera lagstödet
Ett missförstånd som är vanligt när det gäller GDPR är att det skulle krävas ”medgivande” för att få hantera någons personuppgifter vilket inte stämmer, det är ett giltigt lagstöd som krävs för att hantera personuppgifter. Sen kan ett ”medgivande” vara ett lagstöd men när vi ska jobba med de köpta adressregistren i syfte att skicka ut reklam så är det inte ”medgivande” vi jobbar med utan ”Berättigat intresse”. I er verksamhet så har ni ett ”berättigat intresse” att under en begränsad tid hantera personuppgifter för att ert företag ska kunna göra reklam för era produkter och tjänster. Så i dokumentationen anger ni att ”Vi har ett berättigat intresse att köpa adressregister och genomföra x antal reklamutskick till mottagarna för att verksamheten i företaget ska kunna få in nya kunder.”.

Kontrollera spärrar
Innan ni genomför er kampanj så kontrollera om ni tidigare har fått in spärrar till ert företag med personer som inte vill motta reklam från er eller motsagt sig att ni hanterar deras personuppgifter. Dessa raderar ni innan start. Sen under kampanjens gång så kan personer höra av sig och ifrån säga sig att ni hanterar deras personuppgifter. Dessa ska dokumenteras och sparas så att ni vid framtida kampanjer inte beställer ut de spärrade personerna. Man kan med andra ord behöva upprätta ett eget spärr register på företaget. GDPR ställer krav på att man ska kunna motsäga sig framtida behandling av personuppgifter. Nästa gång ni ska köpa in adresser till privatpersoner så meddelar ni er adressleverantör att plocka bort personerna på spärrlistan innan levereras.

Avsluta kampanjen
När ni avslutar kampanjen så dokumenterar ni att den är avslutat. Ni raderar registret med personuppgifter och det gäller även att till exempel ett eventuellt tryckeri eller annan part raderar uppgifterna och noterar att detta är gjort i dokumentationen. I och med att ni raderat registret så upphör även personuppgiftsansvaret.

Kan vi bedriva försäljning mot individer som tidigare varit kunder men inte längre är det?
Ja, så länge berättigat intresse, i form av betydelse för er affär och därmed intresse hos de tidigare kunderna för erbjudanden från er, kan påvisas och dokumenteras. Datainspektionen har inte angivit en exakt bortre tidsgräns. Här får typ av vara eller tjänst som marknadsförs avgöra, om det är en sällanköpsvara eller en dagligvara, etc. Dokumentera era argument och ert resonemang.

För att läsa mer om adresser till privatpersoner och göra ett urval så använder ni denna sida: Adresser från SPAR