Köpa delägarförteckning

Beställ en uppdaterad delägarförteckning med andelstal

Köpa delägarförteckning är oftast aktuellt när det är dags för ett nytt år av styrelsemöten och inbjudningar till årsmöten. Hos oss kan ni beställa er delägarförteckning så att ni har aktuell information för era utskick och er debiteringslängd. Uppgifterna till delägarförteckningen tar vi från Lantmäteriet så att ni får de senaste uppgifterna att jobba med.

När ni köper er delägarförteckning så levererar vi den i Excel eller på en PDF som skickas till er via e-post. Som standard innehåller delägarförteckningen information om:

  • Fastighetsbeteckning
  • Lagfaren ägare med folkbokföringsadress
  • Ägarandel
  • Andelstal i respektive gemensamhetsanläggning/samfällighet

Utöver ovanstående information så går det att beställa till extra information så som till exempel:

  • Personnummer (tillval)
  • Adresser till fastigheterna (tillval)
  • Telefonnummer (tillval)

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man ska köpa delägarförteckning som ska användas för debiteringslängd. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Läs mer om delägarförteckning och gör er beställning på denna sida: Samfällighetsföreningsregistret

Kontakta oss angående att köpa delägarförteckning

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående att köpa delägarförteckning. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Köpa delägarförteckning

Vad är den delägarförteckning?

Delägarförteckning är förteckning över de samfällda områdenas delägarfastigheter jämte andelstal. Delägarförteckningen ligger som grund för debiteringslängden som varje samfällighetsföreningar behöver för utdebitering av föreningens avgifter.

Läs mer om delägarförteckning och gör er beställning på denna sida: Samfällighetsföreningsregistret