Registervård

Beställ registervård av era befintliga register

Registervård handlar om att städa upp sina register och uppdatera registren så att de är aktuella. Förutom att GDPR ställer krav på att man ska hålla sina register uppdaterade så finns det många andra fördelar med registervård. 

Att hålla sina register uppdaterade är avgörande för att kunna genomföra effektiva marknadsföringskampanjer. Med aktuella och korrekta uppgifter om företag och privatpersoner kan du rikta dina kampanjer till rätt målgrupp och få bättre resultat. Dessutom kan det skapa irritation hos blivande kunder om man har felaktiga uppgifter om dem, vilket kan påverka ditt företags rykte.

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när beställer registervård av register som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Ett tips kan vara att passa på att beställa två uppsättningar etiketter vid köp av adresser då priset stiger marginellt för en extra uppsättning som kan användas för ytterligare adresser för utskick. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta Adressleverantören på denna sida för att få förslag på registervård av era register: Adressleverantören

Kontakta oss angående registervård

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående registervård av register till bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Registervård

Varför är det viktigt med registervård?

Registervård är processen att hålla register uppdaterade och korrekta. Det är viktigt eftersom register innehåller viktig information om företag och privatpersoner, som kan användas för att genomföra marknadsföringskampanjer, förbättra kundrelationser och följa lagar och förordningar.

Ett viktigt syfte med registervård är att säkerställa att informationen i registren är korrekt och aktuell. Detta gör det möjligt för företag att rikta sina kampanjer till rätt målgrupp och få bättre resultat. Dessutom kan det skapa irritation hos blivande kunder om man har felaktiga uppgifter om dem, vilket kan påverka ditt företags rykte.

En annan viktig aspekt av registervård är att följa lagar och förordningar, såsom GDPR, som ställer krav på att företag ska hålla sina register uppdaterade och skydda personuppgifter på ett lämpligt sätt. Företag som inte följer dessa krav kan drabbas av böter och andra sanktioner.

Sammantaget är registervård en viktig del av företagsdrift eftersom det hjälper till att säkerställa att företag har aktuell och korrekt information, förbättra marknadsföringsresultat och följa lagar och förordningar.