Adresser till högstadieelever

Beställ adresser till högstadieelever

Adresser till högstadieelever beställs i samband med att det är dags för ungdomarna att göra sitt gymnasieval. Med adresserna till högstadieelever kan man skicka ut information om respektive skolas olika inräkningar och fördelar i syfte att få eleverna att söka sig till rätt gymnasium. När man beställer adresser till högstadieelever så levereras elevens namn på de som vid tillfället fyllt 16 år. För de ungdomar som ännu ej fyllt 16 år så adresseras utskicken i stället till vårdnadshavaren.

Läs mer om adresser till ungdomar och gör er beställning på denna sida: Barnfamiljer & vårdnadshavare

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående Adresser till högstadieelever

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående adresser till högstadieelever. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Adresser till högstadieelever

Vad gäller gymnasievalet?

Till gymnasiet väljer ditt barn vilket program och skola som denne vill gå. Det finns möjlighet att söka flera alternativ till gymnasiet och vi rekommenderar att man alltid söker flera utbildningar men man måste prioritera sina alternativ. Vad det gäller val av inriktningen, så kan det vara olika beroende på skola och program. Oftast väljer eleven inriktning direkt vid gymnasieansökan. Om du är osäker så kan du fråga studie- och yrkesvägledare på ditt barns grundskola. Ni kan också gå in på antagningskanslier.skr.se för att se vilket antagningskansli ditt barn tillhör.

 

Vad är skillnaden mellan högskoleförberedande och yrkesprogram? 

I och med gymnasiereformen Gy2011 har det blivit större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det finns 12 yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och sex högskoleförberedande program samt IB programmet som har i första hand för avsikt att lägga grunden för fortsatta studier på eftergymnasial nivå, till exempel på högskola/universitet eller på en yrkeshögskola. Även yrkesprogram kan leda till fortsatta studier på högskola/universitet om man kompletterar med upp till tre (Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6) kurser för Grundläggande behörighet. I varje yrkesprogram ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande är praktik) med minst 15 veckor. Det finns också möjlighet att läsa ett yrkesprogram som gymnasial lärling. Både högskoleförberedande examen och yrkesexamen ger behörighet till yrkeshögskolestudier. Yrkesexamen ger grundläggande behörighet till studier på högskola/universitet enbart i fall eleven har med godkänt resultat läst Engelska 6 och Svenska alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3. Kurser som ger grundläggande behörighet kan ingå i yrkesexamen inom programmets 2500 poäng. Man kan också komplettera med de kurserna efter gymnasiet på till exempel komvux eller skaffa sig godkända betyg genom Särskilda prövningar.

 

Vem är behörig att söka till gymnasiets nationella program?

För att vara behörig till att söka utbildning på ett yrkesprogram måste eleven ha godkända betyg (d v s betyg E eller högre: A är det högsta möjliga betyget och F = icke-godkänt) i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst fem andra valfria grundskoleämnen.

För behörighet till ett högskoleförberedande program behöver eleven godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst 9 andra ämnen från grundskolan (det är dock olika kombination av ämnena som gäller för olika högskoleförberedande program). Den som inte är behörig till gymnasiets nationella program, kan gå utbildningar på Introduktionsprogrammen.

Förutom betyg, är det ålder som man måste ta hänsyn till: man får inte vara äldre än 19 år när man söker till gymnasiet. Från och med 1 juli det kalenderår man fyller 20 år hänvisas man till vuxenutbildningen (komvux) i sin ”hemkommun”, dvs den kommunen där man är folkbokförd i med alla frågor som handlar om att studera på grundskole- eller gymnasial nivå.