Adressregister offentlig sektor

Beställ adressregister över den offentliga sektorn

Adressregister offentlig sektor – Vi levererar adressregister som innehåller adresser till alla delar av den offentliga sektorn och dess filialer. Adressregistren till den offentliga sektorn levererar vi som standard i Excel format med information om:

 • Företagsnamn
 • Post- och besöksadress
 • Län
 • Kommun
 • Telefon
 • Antal anställda
 • Startdatum
 • Bransch (SNI och klartext)
 • Orgnummer
 • Omsättning (endast AB)
 • Namn på VD (endast AB)
Urvalet kan begränsas på flera olika variabler så som till exempel geografiskt område, typ av verksamhet och antalet anställda. Kontakta oss för att diskutera alla möjligheter med adressregister till den offentliga sektorn här: Verksamhetsregister

 

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister till den offentliga sektorn som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående adressregister över offentlig sektor

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående adressregister offentlig sektor. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Adressregister offentlig sektor

Vad är egentligen den ”offentliga sektorn”?

Den offentliga sektorn i Sverige består av de organisationer och institutioner som är finansierade av staten och som har uppgifter att utföra på uppdrag av staten. Den offentliga sektorn är indelad i olika områden, som till exempel utbildning, vård och omsorg, rättsväsende, försvar och infrastruktur.

En del av den offentliga sektorn är den så kallade kommunala sektorn, som består av kommuner och landsting. Dessa organisationer ansvarar för att tillhandahålla viktiga tjänster och service till invånarna, såsom skolor, vårdcentraler, äldreboenden och kollektivtrafik.

Den offentliga sektorn omfattar också de så kallade statliga verken och bolagen, som är organisationer som ägs och finansieras av staten, men som har en stor självständighet och agerar mer som privata företag. Exempel på statliga verk och bolag är Svenska kraftnät, Migrationsverket och Riksbanken.

Den offentliga sektorn i Sverige har en central roll i samhället, genom att tillhandahålla viktiga tjänster och service till invånarna. Den är också en viktig arbetsgivare, med cirka 1,3 miljoner anställda inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn har även en viktig ekonomisk betydelse för Sverige, med en stor andel av den totala ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen.

Kontakta oss för att diskutera alla möjligheter med adressregister till den offentliga sektorn här: Verksamhetsregister