Återvinningsföretag i Sverige

Beställ adresser till återvinningsföretag i Sverige

Beställ register över alla återvinningsföretag i Sverige med snabb leverans i Excel och på färdigprintade adresslappar för reklamutskick. Återvinningsföretagen är idag mer och mer högteknologiska och många gånger attraktiva målgrupper att bearbeta. När ni beställer adresser till återvinningsföretag så levererar vi den allra senaste informationen om företagen. Följande information följer med en standard leverans i Excel:

 • Företagsnamn
 • Post- och besöksadress
 • Län
 • Kommun
 • Telefon
 • Antal anställda
 • Startdatum
 • Bransch (SNI och klartext)
 • Orgnummer
 • Omsättning (endast AB)

Namn på VD kan väljas till liksom e-postadresser.

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adresser till återvinningsföretag i Sverige som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Ett tips kan vara att passa på att beställa två uppsättningar etiketter vid köp av adresser då priset stiger marginellt för en extra uppsättning som kan användas för ytterligare adresser för utskick. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Läs mer om möjligheterna att beställa företagsadresser och gör er förfrågan på denna sida: Beställa adresser företag

Kontakta oss angående återvinningsföretag i Sverige

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående återvinningsföretag i Sverige. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Återvinningsföretag i Sverige

Vad innebär det att återvinna?

Återvinning innebär tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen metod när det gäller att behandla avfall. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning, vilket innebär att jungfruligt (nyproducerat) material ersätts med insamlat använt material. Ibland talas även om energiåtervinning, varvid vissa former av förbränning må komma att klassificeras som återvinning. I Sverige återvinns eller förbränns nästan allt avfall och endast en mycket liten del deponeras (slängs, grävs ned och lagras på godkänd deponi på ”soptipp”). Inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem (återvinning) av branschen.

Varför behöver vi återvinningsföretag?

 • Återvinning av material är viktigt på grund av följande orsaker:
 • Besparing av naturresurser: Återvinning minskar behovet av att utvinna nya råvaror från jordskorpan.
 • Minimering av skräp: Återvinning bidrar till att minska mängden avfall som hamnar på soptippar och förbättrar miljön.
 • Energibesparing: Återvinning tar mindre energi jämfört med att producera material från råvaror.
 • Minimering av utsläpp av växthusgaser: Återvinning bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser som orsakar klimatförändringar.

Läs mer om möjligheterna att beställa adresser till återvinningsföretag och gör er förfrågan på denna sida: Beställa adresser företag