Adresser från folkbokföringsregistret

Beställa adresser från folkbokföringsregistret

Beställa adresser från folkbokföringsregistret – Beställ adresser från folkbokföringsregistret med leverans i Excel och på färdiga adressetiketter. För att beställa adresser från folkbokföringsregistret krävs en godkänd ändmålsprövning vilket Adressleverantören ordnar så att leveransen går snabbt. Genom Adressleverantören går det bra att beställa ut adresser till privatpersoner, vårdnadshavare och barnfamiljer och få snabb leverans.

 Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Läs mer och gör er beställning här: Adressleverantören

Kontakta oss angående adresser från folkbokföringsregistret

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående beställa adresser från folkbokföringsregistret. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Beställa adresser från folkbokföringsregistret

Folkbokföringsregistret

Skatteverket registrerar dina personuppgifter i en folkbokföringsdatabas. När Skatteverket ändrar en uppgift om dig så sparas den tidigare uppgiften. Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. De uppgifter som får registreras om dig är:

 • Personnummer
 • Samordningsnummer
 • Namn
 • Födelsetid
 • Födelsehemort
 • Födelseort
 • Kön
 • Adress
 • Folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik
 • Medborgarskap
 • Civilstånd
 • Make/maka, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen
 • Adoptionsförhållande
 • Inflyttning från utlandet
 • Avregistrering vid flyttning till utlandet, som avliden eller dödförklarad eller som försvunnen
 • Anmälan om ny adress i utlandet enligt vallagen
 • Gravsättning
 • Personnummer i annat nordiskt land
 • Uppehållsrätt för den som är folkbokförd

Folkbokföringsdatabasen innehåller även vissa uppgifter som var antecknade i din personakt hos Svenska kyrkan före den 1 juli 1991.

Hur kommer uppgifterna in till folkbokföringsdatabasen?

Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig när Skatteverket registrerat din ansökan eller anmälan och uppdaterat databasen med den nya uppgiften. Det gäller när du vill:

 • ansöka om namn för ett nyfött barn
 • ansöka om att byta namn
 • anmäla flytt inom Sverige
 • anmäla särskild postadress
 • anmäla flytt till Sverige
 • anmäla flytt till utlandet
 • ansöka om hindersprövning

Från andra myndigheter kommer domar eller beslut som ska registreras i folkbokföringen. Uppgift om administrativa fastighets- och adressändringar avseende exempelvis fastighetsbeteckning eller postnummer uppdateras en gång per vecka efter avisering från Lantmäteriet.

Så sprids folkbokföringsuppgifterna

Genom folkbokföringen får hela samhället tillgång till uppgifter om befolkningen. Uppgifter från folkbokföringen sprids till myndigheter och övriga delar av samhället genom Adressleverantören. Som privatperson behöver du inte meddela dessa att du exempelvis har flyttat eller bytt namn. Det sker i stället automatiskt.

Navet är Skatteverkets system för spridning av folkbokföringsuppgifter till samhället

SPAR (Statens personadressregister) är ett register som omfattar alla personer som är folkbokförda samt vissa personer som har samordningsnummer. Via Navet sprider Skatteverket folkbokföringsuppgifter till andra myndigheter. Ändrade uppgifter i Navet överförs dagligen eller veckovis till andra myndigheter, till exempel

 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket
 • Lantmäteriet
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Transportstyrelsen
 • Statistiska centralbyrån
 • Pensionsmyndigheten
 • Kommuner
 • Regioner.
 • Navet
 • SPAR

SPAR uppdateras varje dag med nya uppgifter från folkbokföringen. Via Adressleverantören kan företag med flera (mot avgift) kontrollera vissa folkbokföringsuppgifter och uppdatera sin befintliga kund- och adressregister. Det är även möjligt att köpa adresser för bland annat direktreklamändamål.