Register Bostadsrättsföreningar

Register över bostadsrättsföreningar i Sverige

Välj kommun för att läsa mer om att beställa adresser till alla bostadsrättsföreningar i kommunen. Förutom register över alla bostadsrättsföreningar i en specifik kommun så finns även register över alla bostadsrättsföreningar i respektive län och även som ett rikstäckande register över alla bostadsrättsföreningar i Sverige.

Läs mer om att beställa e-postadresser till bostadsrättsföreningar på varje produktsida.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Bostadsrättsföreningar Privata Hyresvärdar