Förteckning över fastighetsägare

Beställ förteckning över fastighetsägare

Förteckning över fastighetsägare levereras som standard i Excel med adressen till fastighetsägarens folkbokföringsadress eller säte. Fastighetsägarna går till exempel att filtrera fram utifrån vart de äger en fastighet och vilken areal fastigheten har alternativt kan man även titta på taxeringsvärde. Exempel på en förteckning över fastighetsägare skulle kunna vara ”Ägare till fastigheter i Åre kommun där fastigheten är av typen 221 Småbostadshus, byggda före 1990 som har ett taxeringsvärde över 2 000 000 kr.” I det exemplet så levererar vi fastighetsägare som stämmer in på alla urvalen och de fastighetsägarna kommer att vara spridda över hela Sverige.

För att läsa mer om alla möjligheter med förteckningar över fastighetsägare så besök: Fastighetsregistret

Ska fastighetsförteckningen användas av en samfällighet så är det här man beställer ägarförteckning för samfällighet: Ägarförteckning

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående förteckning över fastighetsägare

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående förteckning över fastighetsägare. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Förteckning över fastighetsägare

Förteckning över fastighetsägare har många användningsområden så som till exempel:

  • Reklam & marknadsföring
  • Debiteringslängd
  • Bredbandsföreningar
  • Samfällighetsföreningar
  • Vägföreningar