Förteckning över villaägare

Beställ en förteckning över villaägare

Förteckning över villaägare – Välj ett geografiskt område utifrån till exempel postnummer eller ort och beställ ut en lista över alla villaägare i området. Vi plockar ut de allra senaste uppdateringarna och levererar förteckningen till er i excel via e-post. Villaägarna är lagfarna ägare i fastighetstyp 221 Småhusenhet och i områden med en stor andel taxerade ägare (tomträtter) så levererar vi både taxerad och lagfaren ägare.

Läs mer om alla möjligheter med en förteckning över villaägare här: Fastighetsregistret

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående förteckning över villaägare

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående förteckning över villaägare. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Förteckning över villaägare