Köpa e-postadresser till bostadsrättsföreningar

Köpa e-postadresser till bostadsrättsföreningar för att genomföra e-postkampanjer är ett kostnadseffektivt sätt att nå en attraktiv målgrupp. På BRF-Registrets hemsida kan man läsa att det går att nå ut till ca 30 000 styrelsemedlemmar på ca 5 000 bostadsrättsföreningar om man köper deras rikstäckande e-postregister över bostadsrättsföreningar. Pris för alla Sverige bostadsrättsföreningar och e-post till de som har landar då på 28 900 kr.

Skulle man göra ETT traditionellt utskick via till exempel Postnord till samma målgrupp så skulle kostnaden för utskicket se ut ungefär så här:

  • Inköp adresser till målgruppen Ca 25 000 kr
  • Kostnad för trycksak och kuvert ca 30 000 kr
  • Kostnad för porto, lågt räknat ca 200 000 kr

Total kostnad för ETT traditionellt utskick via brev: Ca 255 000 kr.

Om man då betänker att man med ett inköpt register med e-postadresser till bostadsrättsföreningar kan göra flera utskick per år under lång tid framöver så måste man säga att köpa e-postadresser till bostadsrättsföreningar i syfte att göra reklam via e-post är en kostnadseffektiv marknadsföring.

Läs mer om alla möjligheter med e-postadresser till bostadsrättsföreningar på: BRF-Registret

Kontakta oss angående att köpa e-postadresser till bostadsrättsföreningar

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående att köpa e-postadresser till bostadsrättsföreningar. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Köpa e-postadresser till bostadsrättsföreningar

Köpa e-postadresser till bostadsrättsföreningar – Vad säger GDPR?

GDPR reglerar hur du får behandla personuppgifter. Ett exempel är din möjlighet att ha ett kundregister över personer som du skickar erbjudanden till via e-post. För det krävs inget samtycke enligt GDPR.

Regler för reklam i olika kanaler finns i marknadsföringslagen. För elektronisk kommunikation som exempelvis e-post eller SMS till konsumenter (fysiskperson) krävs opt-in, vilket betyder att mottagaren på förhand godkänt att du kontaktar dem. Man får med andra ord inte skicka e-postreklam till privatpersoner (fysiskperson) utan att ha deras medgivande. Företag och föreningar är Juridiska personer och faller inte in under lagstiftningen.

Läs mer om alla möjligheter med e-postadresser till bostadsrättsföreningar på: BRF-Registret