Lista över friskolor i Sverige

Beställ lista över alla friskolor i Sverige

Lista över friskolor i Sverige levereras som standard i Excell format med alla de senaste uppdateringarna och kontaktuppgifter till skolans rektor. Listan med friskolorna skickas via e-post inom ca 24 timmar efter vi mottagit er beställning. Förutom listor över Sveriges alla friskolor så går det bra att beställa listor över Sverige samtliga skolor och utbildningsföretag.

Läs mer om adresser till Sveriges alla skolor här: Sveriges skolor och universitet

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående Lista över friskolor i Sverige

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående Lista över friskolor i Sverige. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Lista över friskolor i Sverige

Hur många friskolor finns det i Sverige?

Det finns fristående förskolor i 247 av landets 290 kommuner. Friståendegrundskolor finns i 185 kommuner och fristående gymnasieskolor i 97 kommuner. Kommunala förskolor och grundskolor finns i samtliga 290kommuner. 254 kommuner har kommun- eller regiondriven gymnasieskola. Även kommuner som inte har en friskola kan ha elever i friskolor i en annan kommun. 

Det finns 4 059 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är26 procent av de totalt 15 665 svenska förskolorna och skolorna. 2 788(29 procent) av de 9 589 förskolorna är en fristående verksamhet. 822av 4 803 (17 procent) grundskolor och 449 av 1 273 (35 procent) gymnasieskolor är fristående.

Fristående skolor är ofta små. Mer än var tredje fristående grundskola(32 procent) har färre än 100 elever. Av de fristående gymnasieskolorna hardrygt var femte (21 procent) färre än 100 elever. Fristående grundskolor har i genomsnitt 228 elever per skolenhet, kommunala skolor har 259. Fristående gymnasieskolor har 237 elever per skolenhet i genomsnitt ,kommunala 311.

Drygt 400 000 barn och elever går i en fristående för-, grund-, eller gymnasieskola. Det är 19,3 procent av drygt 2 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor.

I förskolan går 21 procent, knappt 108 000 barn, i en fristående verksamhet(totalt drygt 517 000 barn). Motsvarande siffra för grundskolan är 15 procent, drygt 186 000 elever (totalt drygt 1,2 miljoner elever), och för gymnasieskolan 29 procent, drygt 106 000 elever (totalt drygt 367 000 elever). 

Både antal och andel elever som går i friskolor har ökat de senaste 20 åren, från 3 procent till 16 procent.