Ägare av Jordbruksfastigheter

Beställ adresser till ägare av Jordbruksfastigheter

Ägare av Jordbruksfastigheter- Adresser till ägare av Jordbruksfastigheter levererar vi som standard i Excel med information om om ägarna och dess folkbokföringsadress. Urval av ägare till jord & skogsbruksfastigheter går att göra utifrån ett antal parametrar till exempel:

  • Geografiskt område på jordbruksfastigheterna
  • Antal hektar
  • Ägarförhållanden (företag/privat)
  • Om det finns skog (skogsägare)

När vi levererar information om ägare av jordbruksfastigheter så levererar vi den allra senaste informationen som går att få tag på direkt från Lantmäteriets fastighetsregister. Registren går att få med en mängd information så som

  • Namn, adress på ägaren
  • Fastighetsbeteckning med ägarandel
  • Värde för byggnader, åker och skog
  • Arealer för åker, skog och totalt

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

För att läsa mer om ägare av jordbruksfastigheter och göra en förfrågan så besök denna sida: Fastighetsregistret

Kontakta oss angående adresser till ägare av Jordbruksfastigheter

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående ägare av Jordbruksfastigheter. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Ägare av Jordbruksfastigheter

Ägare av Jordbruksfastigheter – Vad är en jord- eller skogsbruksfastighet?

En jord- eller skogsbruksfastighet kan bestå av både näringsfastighet och privatbostad. Näringsfastigheten ingår i näringsverksamheten medan privatbostaden inte ingår. 

En jord- eller skogsbruksfastighet (lantbruksenhet) kan bestå av åkermark, betesmark, skogsmark, skogsimpediment och övrig mark, bostadsbyggnad med tomtmark och ekonomibyggnad. 

Med skogsbruk menas skogshantering på egen eller arrenderad lantbruksenhet, skogsavverkning på grund av avverkningsrätt som man förbehållit sig när man överlåtit sin fastighet, försäljning av sådan förbehållen avverkningsrätt och virkesförädling eller biprodukter av skogsbruket.

Beställ kompletta listor över ägare av jord- & skogsbruksfastigheter på denna sida: Fastighetsregistret