GDPR adresslista

GDPR tillåter adresslistor för reklam & marknadsföring

 

Att GDPR inte skulle tillåta att man har en adresslista med privatpersoner eller företag är en inte helt ovanlig uppfattning. Lika så att man måste ha ett medgivande från en privatperson för att ha personen i ett register och skicka ut reklam till personerna på adresslistan.

Det GDPR ställer krav på är att man ska ha ett ”lagstöd” för att handa adresserna till privatpersoner. ”Medgivande” är ett av fem möjliga lagstöd för att handha sådana adresslistor och när man jobbar med reklam och adresslistor då är det ett annat lagstöd som heter ”Berättigat intresse” som gäller. Att inneha en adresslista för reklam och marknadsföring är ett berättigat intresse vilket är helt förenligt med GDPR och inget medgivande behövs hos personerna som ingår i listan. 

Att köpa in adresser för att göra reklam till privatpersoner, vårdnadshavare, barnfamiljer och ungdomar är ett berättigat intresse om dessa segment igår i ert företags målgrupp. Samma sak gäller om man ska göra reklam till företag och utskick riktar sig mot till exempel en VD.

Kontakta oss angående adresser till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Använd formuläret nedan för att kontakta oss angående adresslistor. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

GDPR adresslista

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-lag som styr hur personuppgifter får hanteras inom EU. Denna lag gäller för alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter från EU-medborgare.

”Berättigat intresse” innebär att en organisation har ett ändamål för att samla in och använda personuppgifter, och att detta ändamål är proportionerligt och inte överväger den registrerade personens rättigheter.

GDPR tillåter företag att köpa in adresser och skicka ut reklam till privatpersoner, men bara om de har ett berättigat intresse eller om de har fått samtycke från mottagaren. Företag måste också tillhandahålla en möjlighet för mottagarna att när som helst ta tillbaka sitt samtycke eller frånsäga sig framtida utskick.