Gemensamhetsanläggning register

Gemensamhetsanläggning register

Gemensamhetsanläggning register – Beställ register över gemensamhetsanläggningar och markägare med leverans i Excel och på etiketter.

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående Gemensamhetsanläggning register

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående Register över gemensamhetsanläggningar och markägare. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Gemensamhetsanläggning register markägare

Gemensamhetsanläggningar register och markägare

En gemensamhetsanläggning, ofta förkortad GA, är en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen. För att få inrättas måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter. Vanliga gemensamhetsanläggningar är avlopp, vägar, båtplatser, grönområden med mera.

 • Exempel på ändamål för gemensamhetsanläggningar
 • Gemensamhetsanläggningar kan till exempel bildas för följande gemensamma ändamål:
 • Enskilda vägar. Läs mer om enskilda vägar.
 • Parkeringsplatser eller garage
 • Vatten- och avloppsanläggningar
 • Grönytor
 • Lekplatser
 • Bryggor
 • Badplatser
 • Bredband för data och TV
 • Trapphus och hissar

En gemensamhetsanläggning redovisas i fastighetsregistret och har en egen registerbeteckning, till exempel Oskarshamn Berga ga:1. En gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs i en lantmäteriförrättning (med vissa undantag. Se information om ändra andelstal). I fastighetsregistret redovisas förrättningen som anläggningsåtgärd.

Gemensamhetsanläggningen måste först bildas

En gemensamhetsanläggning måste bildas genom en lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningar kostar och hur mycket kostnaden blir beror på hur mycket tid vi behöver arbeta med ärendet.

Gemensamhetsanläggning genom tvång

Gemensamhetsanläggning kan inrättas genom tvång. Det innebär att gemensamhetsanläggning kan inrättas på annans mark mot markägarens vilja. Vidare kan en fastighet tvingas in i en gemensamhetsanläggning mot ägarens vilja. En fastighet kan också tvinga sig in i en gemensamhetsanläggning mot de delägande fastigheternas vilja. Avgörande för om tvång kan tillämpas är i huvudsak de villkor som angivits ovan.