Köpa adresser till vägföreningar

Beställ adresser till alla vägföreningar

Köpa adresser till vägföreningar – Vi hjälper er att nå ut till alla 28 000 vägföreningar i Sverige och dess styrelse samt alla medlemmar. Vi levererar de allra senaste uppdateringarna med namn och adress till föreningen och styrelsemedlemmar. Är ni även intresserad av vägföreningarnas alla medlemmar så går det bra att läsa mer om dessa på denna sida: Delägarförteckning

När man köper adresser till vägföreningar så levererar vi dem som standard i Excel format med information om:

 • Förening id
 • Förening Status (Aktiv/Avregistrerad)
 • Förening Orgnummer
 • Förening Namn
 • Förening Typ av samfällighet
 • Förening Ändamål
 • Förening Anmärkning (eventuell sådan)
 • Föreningen Säte
 • Förening Firmateckning
 • Förening Registreringsdatum
 • Förening Avregistreringsdatum
 • Förening Län
 • Förening Kommun
 • Förening CoAdress
 • Förening Postnummer
 • Förening Ort
 • Förening Styrelsedatum
Registerkolumner styrelsemedlemmar
 
 • Styrelsemedlem Funktion
 • Styrelsemedlem Namn
 • Styrelsemedlem Telefon (tillval)
 • Styrelsemedlem CoAdress
 • Styrelsemedlem Adress
 • Styrelsemedlem Ort
 • Styrelsemedlem Postnummer

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Köp adresser till vägföreningar hos Samfällighetsföreningsregistret: Samfällighetsföreningsregistret

Kontakta oss angående att köpa adresser till vägföreningar

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående köpa adresser till vägföreningar. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Köpa adresser till vägföreningar

Köpa adresser till vägföreningar – Vad är en vägförening?

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Drygt 23 000 väghållare får statsbidrag för att sköta enskilda vägar.`

Adresser till vägföreningar finns att köpa hos: Samfällighetsföreningsregistret