Köpa företagsregister

Beställ företagsregister i excel

Köpa företagsregister – Adresser till företag levererar vi som standard i Excelformat med information om postadress, namn på VD, omsättning och information om antal anställda. Registren uppdateras kontinuerligt och när ni beställer företagsregister så levererar vi en avbild i realtid över hur marknaden ser ut just då. Du kan köpa företagsregister med namn på verkställande direktör och en bred företagsinformation.

När du ska köpa företagsregister gör då en sökning i vårt företagsregister: Alla företag i Sverige

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående att köpa företagsregister

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående köpa företagsregister. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Köpa företagsregister

Vanliga frågor om att köpa företagsregister

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Företagsregister. Kontakta oss gärna om du saknar något. 

Frågor om arbetsställen

Vad är skillnaden mellan arbetsställe och företag?

I företagsregister arbetar vi med två olika typer av enheter – företag och arbetsställen. Ett aktivt företag har alltid minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Om företaget bedriver verksamhet på olika adresser har det således flera arbetsställen.

Alla företag med en registrering för antingen moms, F-skatt eller arbetsgivare har minst ett CFAR-nummer. Om du saknar ett CFAR-nummer beror det på att vi inte fått in din registrering från Skatteverket, eller att du inte anmält ditt nya arbetsställe till oss.

Allmänna frågor

Varför är mitt företag med i företagsregistret?

SCB har enligt riksdagsbeslut sedan 1963 i uppdrag att föra ett register över företag och deras arbetsställen. Företagsregister innehåller samtliga juridiska personer i Sverige. Registret innehåller även fysiska personer som uppfyller minst ett av nedanstående kriterier:

  • momsregistrerad
  • arbetsgivarregistrerad
  • F-skatteregistrerad
  • har inregistrerad firma 

Vilka företag får enkäter företagsregistret?

Alla företag med mer än ett arbetsställe får en enkät i augusti varje år, inför kontrolluppgiftsredovisningen.

 

När anses ett företag verksamt/aktivt?

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms, är arbetsgivare eller har F-skatt hos Skatteverket.

 

Hur ofta uppdateras företagsregistret?

Företagsregistret uppdateras varje vecka med uppgifter från Skatteverket. Det uppdateras även årligen med egen enkät, samt löpande med feedback från övriga SCB och externa användare.

 

För beräkningar av antal företag eller arbetsställen se https://www.adressleverantoren.se/