Vem äger fastigheten?

Beställ en fastighetsupplysning

Fastighetsupplysningen ger svar på vem äger fastigheten och en mängs annan information om fastigheten, dess tidigare ägare och köpeskilling. Förutom information om vem som äger en viss fastighet eller hus så ger fastighetsupplysningen en hel del annan intressant information om valfri fastighet, så som till exempel:

 • Fastighetsbeteckning
 • Koordinater
 • Lagfaren ägare med adress
 • Tidigare lagfarna ägare med adress
 • Köpeskilling tidigare ägare
 • Intecknat belopp i fastigheten
 • Taxeringsvärden
 • Arealer
 • Annan information om fastigheten

Läs mer om fastighetsupplysningen och beställ information om vem äger fastigheten här: Fastighetsupplysningen

Kontakta oss angående vilka som äger fastigheter

Använd formuläret nedan för att kontakta oss angående register över fastighetsägare inom ett visst område. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Vem äger fastigheten

Vad är viktigt att tänka på när man ska köpa ett hus?

När man ska köpa en fastighet är det viktigt att tänka på bland annat följande:

 • Stämmer arealen som säljaren uppgett?
 • Är säljaren lagfaren ägare till fastigheten?
 • Vad tycker ännu tidigare ägare om huset?
 • Är fastigheten belagt med servitut eller avtalsrättigheter? 
 • Stämmer bostadsytan säljaren uppgett?
 • När skedde den senaste avstyckningen av fastigheten rum?
 • Skick och ålder på byggnader?

Läs mer om fastighetsupplysningen och beställ information om vem äger fastigheten här: Fastighetsupplysningen