Läkemedelsindustrin i Sverige

Register över alla företag inom läkemedelsindustrin i Sverige

Läkemedelsindustrin i Sverige är en viktig del av den svenska ekonomin och en betydande exportindustri. Läkemedelsindustrin omfattar allt från forskning och utveckling av nya läkemedel till tillverkning, försäljning och distribution av läkemedel.  Adresser till alla företag inom läkemedelsindustrin i Sverige levererar vi som standard i Excelformat med information om postadress, namn på VD, omsättning och information om antal anställda. Registren uppdateras kontinuerligt och när ni beställer registret över läkemedelsindustrin så levererar vi en avbild i realtid över hur marknaden ser ut just då.

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående register över företag inom läkemedelsindustrin

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående läkemedelsindustrin i Sverige. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Läkemedelsindustrin i Sverige

Mer om läkemedelsindustrin i Sverige

I Sverige finns det många olika företag som verkar inom läkemedelsindustrin, både stora multinationella företag och mindre inhemska företag. Många av de största läkemedelsföretagen har sina huvudkontor och forsknings- och utvecklingscentra i Sverige, men tillverkningen av läkemedel sker ofta i andra länder.

Läkemedelsindustrin i Sverige är mycket reglerad och följer stränga säkerhets- och kvalitetskrav. Läkemedel måste genomgå omfattande tester och godkännandeprocesser innan de får säljas på marknaden. Läkemedelsföretagen är också skyldiga att rapportera eventuella biverkningar och andra problem till myndigheterna.

Läkemedelsindustrin i Sverige har en lång historia och har bidragit till många viktiga läkemedelsupptäckter och innovationer. Den spelar också en viktig roll för att säkerställa att svenska befolkningen har tillgång till kvalitativa och effektiva läkemedel.