Lantmäteriet koordinater

Beställ koordinater till adresser eller fastigheter

Lantmäteriet koordinater – Här koordinatsätter ni adresser eller fastigheter med koordinater från Lantmäteriet med de allra senaste uppdateringarna. Genom att skicka in en lista med antingen postadresser, fastighetsbeteckningar eller ett område i form av en shapefil (områdes fil i vektorformat) så klär vi på era register med koordinater av önskad typ. 

Det går även bra att beställa ut till exempel, fastigheter, byggnader, villaägare med namn adress och koordinater som färdiga register. Som standard levereras koordinaterna i SWERF 99.

Alla data kommer direkt från Lantmäteriet som ansvarar för uppbyggnad och underhåll av Sveriges nationella geodetiska referensnät och nationella referenssystem. De geodetiska referensnäten består av punkter med noggrant bestämda positioner i plan, höjd och med tyngdkraftsvärden.

De nationella referenssystemen är SWEREF 99 i tre dimensioner och i plan, RH 2000 i höjd samt RG 2000 för tyngdkraft. För att säkerställa höjdmätning med GNSS ansvarar vi dessutom för den nationella geoidmodellen SWEN17_RH2000.

För att beställa koordinatsättning eller om ni har andra frågor kring koordinater från Lantmäteriet är ni välkommen att använda formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Kontakta oss angående lantmäteriet koordinater

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående koordinater från Lantmäteriet. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Lantmäteriet koordinater

Lantmäteriet koordinater – Vad är koordinater?

Koordinater är matematiska tal som anger geometriska punkter. Med koordinater kan man översätta geometriska problem till en form som kan behandlas med algebraiska och numeriska metoder. En fullständig uppsättning regler för översättning från geometriska punkter till koordinater kallas koordinatsystem. De kartesiska koordinaterna är vanligast. I ett kartesiskt system utgår man vanligen från en ortonormerad bas. Då ges koordinatsystemet av origo tillsammans med basen. Koordinaterna anges som en kolonnmatris och basen som en radmatris. Då definieras ortsvektorn till punkten som ska beskrivas som matrisprodukten mellan denna radmatris och kolonnmatrisen.