Register över alla körskolor i Sverige

Beställ register över alla körskolor i Sverige

Register över alla körskolor i Sverige levererar vi som standard i Excelformat med information om postadress, namn på VD, omsättning och information om antal anställda. Registren uppdateras kontinuerligt och när ni beställer registret över alla körskolor i Sverige så levererar vi en avbild i realtid över hur marknaden ser ut just då.

Totalt finns det idag ca 1 724 registrerade körskolor i Sverige varav ca 270 st har 5 anställda eller fler.

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Läs mer om att beställa ut adresser till alla körskolor och företagsadresser på denna sida: Köpa företagsregister

Kontakta oss angående register över alla körskolor i Sverige

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående register över alla körskolor i Sverige. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Register över alla körskolor i Sverige

Register över alla körskolor i Sverige – Om körkortsutbildningar

Körkort i Sverige delas in i ett antal klasser som anger vilken typ av fordon innehavaren får köra: AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE. Ett svenskt körkort med enbart de lägre behörigheterna (AM, A1, A2, A, B, BE) gäller 10 år från utfärdandedatum.[a] Körkortet kan återkallas i upp till tre år vid bland annat grövre trafikbrott eller sjukdom. Om det varit återkallat längre än ett år krävs att ett nytt förarprov avläggs för att behörigheten ska återfås. Det svenska körkortet är även en godkänd identitetshandling i Sverige.

För att få ett körkort gäller att vissa grundvillkor ska vara uppfyllda. Ett körkortstillstånd ska vara utfärdat och giltigt. För att få ett körkortstillstånd kan det, beroende på trafikklass, krävas hälsodeklaration, synundersökning, läkarundersökning eller läkarintyg. Den sökande ska vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat i Sverige i minst sex månader, ha svensk legitimation samt ha uppnått en viss ålder som är beroende av trafikklass. Slutligen görs ett förarprov där ett godkänt resultat krävs för att körkort ska utfärdas.

För kortare uppehåll i Sverige är utländska körkort i regel godkända.

Utbildningen kan ske på trafikskola, med privat handledare eller båda delarna. Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) är den största utgivaren av läromedel och informationsmaterial för körkortsutbildning, men det finns även andra utgivare. STR utger Körkortsboken som årligen säljs i omkring 100 000 exemplar. Den är skriven av Lars Gunnarson och Lennart Svensson. Före 1989 hette den Trafikkunskap.[3]

För att få övningsköra måste man ha fått ett körkortstillstånd. Det söks via körkortsportalen på webben. Den som är handledare vid privat övningskörning måste från och med januari 2006 ha genomgått en särskild utbildning.

Lägsta ålder för övningskörning av olika fordonstyper:

  • 14 år 9 mån – Moped klass I (EU-moped)
  • 15 år 9 månader – Lätt motorcykel
  • 16 år – Personbil
  • 17 år 6 månader – Tung motorcykel (i trafikskola). personbil med lätt släpvagn, lätt lastbil, medelstor motorcykel
  • 18 år – Personbil med tungt släp och lastbil med tungt släp
  • 19 år 6 månader – Tung motorcykel (om du haft körkort för medelstor motorcykel i minst 1 år och 6 månader)
  • 21 år – Buss och buss med släp.
  • 23 år – Tung motorcykel med obegränsad effekt (i trafikskola 17 år och 6 månader)

Transportstyrelsen kan lämna dispens för personer under 18 år som måste köra bil ”till följd av bristande allmänna kommunikationer och sjukdom, funktionshinder eller liknande som inte utgör ett medicinskt hinder för körkortsinnehav” och sedan 1993 har totalt åtta personer i Sverige tagit körkort vid 17 års ålder.[

 Läs mer om att beställa ut adresser till alla körskolor och företagsadresser på denna sida: Köpa företagsregister