Lista över industriföretag i Sverige

Beställ lista över alla industriföretag i Sverige

Lista över industriföretag i Sverige – Adresser till alla industriföretag i Sverige levererar vi som standard i Excelformat med information om postadress, namn på VD, omsättning och information om antal anställda. Registren uppdateras kontinuerligt och när ni beställer en lista över industriföretag i Sverige så levererar vi en avbild i realtid över hur marknaden ser ut just då.

Vill man inte beställa en lista över alla industri företagen så går det bra att filtrera fram rätt målgrupp med följande parametrar:

Geografiskt område (län, kommun, ort)

Branschkoder (välj industrier)

Antal anställda

Omsättning

För att läsa mer om alla möjligheter att beställa ut listor över Sveriges industriföretag går ni till denna sida: Sveriges Företagsregister

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adressregister som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Kontakta oss angående lista över industriföretag i Sverige

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående lista över industriföretag i Sverige. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Lista över industriföretag i Sverige

Lista över alla industriföretag i Sverige  – Industriföretag i Sverige

Ordet industri kommer ifrån det latinska ordet industria som betyder flit och sysselsättning. Inom själva industrin finns fleralet olika grenar som sträcker sig över flera områden. Några exempel på stora industrier är råvaruindustrin, byggindustrin och bilindustrin. Utöver dessa finns det självklart många andra stora industrier. Själva benämningen industri har en väldigt bred betydelse i det svenska språket. Andra saker som också benämns som industri är till exempel turistindustrin, nöjesindustrin men också filmindustrin. Man brukar oftast benämna alla former av storskaligt näringsliv som en industri. Anledningen till den breda betydelsen finns att finna i det engelska ordet industry som har en mycket bredare innebörd än den svenska motsvarigheten länge hade.

Industri (av latinets industria, ivrig verksamhet, flit, företagsamhet) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas.[1] Därutöver finns mer detaljerade som råvaruindustri, textilindustri, byggindustri, bilindustri med flera.

I vidare benämning är industri all form av storskaligt näringsliv – som exempel finns begreppen turistindustri, nöjesindustri och filmindustri. Den vidare betydelsen har sitt ursprung i påverkan från engelska, där ordet industry har en bredare innebörd än vad ordet industri har haft i svenska.[1]

Historia

Människor har tillverkat föremål sedan förhistorisk tid, men under årtusendena har de framför allt gjort det för det egna hushållet – se självhushåll. Under neolitiska revolutionen uppstod byar och senare städer, där en samhällsklass av professionella hantverkare blev den första industrin. Men det var först på 1700-talet som industrin blev en central del av samhället.

Ordet industri kommer av latinets industria, som betyder flit, idoghet, företagsamhet. I äldre svenska har också ordet ”slöjd” använts i betydelsen tillverkning,[2] liksom ”manufaktur” som kommer av latinets ord för hantverk.[3] Ett känt exempel är att Chalmers tekniska högskola under 1800-talet bar namnet ”slöjdinstitut”. Dagens fabriker har vuxit fram ur det småskaliga hantverket. Pådrivande faktorer för storskaligheten har varit svårtillgängliga råvaruresurser som gruvor och tillgången på mekanisk kraft genom vattenhjul, väderkvarnar och ångmaskiner. När det blev aktuellt att skilja mellan storskalig industri och småskaligt hantverk, infördes beteckningen hemslöjd eller husflit för det senare.

Medeltid och tidig modern tid

Under medeltiden ökades takten radikalt för nya uppfinningar, innovationer i sättet att hantera traditionella produktionsmedel och ekonomisk tillväxt. Papperstillverkning, en kinesisk teknologi från 200-talet, fördes till Mellanöstern när en grupp kinesiska papperstillverkare tillfångatogs på 700-talet.[4] Pappersteknologin spreds till Europa genom umayyadernas erövring av Hispania.[5] Ett pappersbruk etablerades på Sicilien på 1100-talet. I Europa erhölls fibern för tillverkning av pappersmassa från linne- och bomullstrasor. Lynn Townsend White Jr. hedrade spinnrocken med att öka utbudet av trasor, vilket ledde till billigt papper, vilket var en faktor i utvecklingen av tryckerier.

Den industriella revolutionen kallas de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som tog sin början i Storbritannien i mitten av 1700-talet. Ironbridge i Shropshire, vid gränsen mellan England och Wales är den plats man brukar hänvisa till som den Industriella revolutionens vagga. Det är ett världsarv.

Den industriella revolutionens framsteg fick allt större betydelse när ångdrivna fartyg[8] och järnvägar blev vanligare.[9] Under 1800-talet spreds omvälvningen till Västeuropa, Nordamerika och Japan och senare till resten av världen.[10] Konsekvensen blev omfattande förflyttningar av befolkningen, från landsbygden till städernas industrisamhällen som byggdes upp[11] (se urbanisering).

Andra industriella revolutionen

Andra industriella revolutionen kallas ibland tiden 1871-1914, som bland annat präglades av utbredningen av elektricitet och förbränningsmotorer. Åren som valts att använda för denna tid är den mellan fransk-tyska kriget 1871 och första världskriget, som bröt ut 1914 och slutade 1918.

Typer av industri

Det finns många sätt att klassificera industrier. Vanligen avses, som ovan, tillverkningsindustri, där råvaror förädlas till produkter,[14] till skillnad från tjänsteproduktion. 

Tung industri är ett begrepp med olika betydelser; rent allmänt syftar det på industri med tunga insatsvaror och produkter; särskilt metallvaror.[15] Basindustri är ett snarlikt begrepp.

I processindustri tillverkas produkter, halvfabrikat och material genom fysikaliska och kemiska processer. Dit räknas bland annat stålindustri, pappersindustri och kemisk industri, livsmedelsindustri, sågverk.[

I verkstadsindustri sammansätts maskiner och andra produkter som genom montering.

Arbetsmiljön inom tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin har utmaningar beträffande hälsa och säkerhet. I USA är National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) som en prioriterad industrisektor inom National Occupational Research Agenda (NORA) för att identifiera risker och tillhandahålla strategier för arbetsmiljöfrågor.[18][19]

Beställ er lista över alla industriföretag i Sverige på denna sida: Sveriges Företagsregister