Köpa debiteringslängd

Beställ er uppdaterade debiteringslängd med färska andelstal

Köpa debiteringslängd – Beställ er uppdaterade debiteringslängd med den senaste informationen och de senaste andelstalen. När ni beställer en debiteringslängd så levererar vi er den allra senaste informationen direkt från Lantmäteriet. Grunden till debiteringslängden är en aktuell delägarförteckning som vi förser med de senaste andelstalen och levererar till er. Som standard levereras debiteringslängden i Excel eller i PDF format med information om: 

  • Fastighetsbeteckning
  • Lagfaren ägare med folkbokföringsadress
  • Ägarandel (andelstal)
  • Andelstal i respektive gemensamhetsanläggning/samfällighet

Vidare så kan debiteringslängden kompletteras med information om:

  • Personnummer
  • Adresser till fastigheterna
  • Telefonnummer till delägare

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man ska köpa debiteringslängd som även ska användas som delägarförteckning. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Läs mer om debiteringslängd och gör er beställning här: Fastighetsförteckningar

Kontakta oss angående att köpa debiteringslängd

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående köpa debiteringslängd. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Köpa debiteringslängd

Vad är den debiteringslängd?

Debiteringslängden baseras på Fastighetsregistret från Lantmäteriet och beställs vanligtvis innan Årsmötet. Debiteringslängden förevisas Årsmötesdeltagarna och beslutas som gällande för årets utdebitering av föreningens kostnader.

En debiteringslängd är en förteckning över hur mycket varje medlem ska betala till en samfällighetsförening, se 41-42 §§, lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Summan bestäms av hur stor andel varje fastighet har i objektet som samfällighetsföreningen förvaltar. På föreningens stämma ska styrelsen dels lägga fram en budget, dels en debiteringslängd.

I debiteringslängden ska anges:

  • Det totala belopp som ska uttaxeras
  • Vad som ska betalas av varje medlem
  • När betalning senast ska ske

En fastighetsägareförteckning underlättar upprättande av debiteringslängden. Använd denna sida för att köpa debiteringslängd: Fastighetsförteckningar