Skolenhetsregistret - beställa adresser

Beställ adresser till Sveriges skolor

Skolenhetsregistret – Här beställer ni adresser till Sveriges alla skolor. Vi levererar adresser till Sveriges alla skolor med information om årskurser, inriktningar, adresser, namn på rektor och information om huvudman samt e-postadresser.

Adresser från skolenhetsregistret är användbart vid till exempel olika marknadsförings åtgärder som vänder sig mot Sveriges Skolor.

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man ska beställa adresser från skolenhetsregistret som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Ett tips kan vara att passa på att beställa två uppsättningar etiketter vid köp av adresser då priset stiger marginellt för en extra uppsättning som kan användas för ytterligare adresser för utskick. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Läs mer om alla möjligheter med skolregistret och gör er förfrågan på denna sida: Beställningssida Skoladresser

Kontakta oss angående adresser från skolenhetsregistret

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående Skolenhetsregistret – beställa adresser. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@adressleverantoren.se alternativt på telefonnummer 070-598 12 22.

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Skolenhetsregistret - beställa adresser

Om skolenhetsregistret…

Skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter.

Det är huvudmännen för skolorna som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En huvudman kan när som helst uppdatera sina uppgifter i registret. En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i månadsskiftet maj – juni varje år.

Beställ utdrag ur skolenhetsregistret

Här kan du beställa en Excel-fil med ett utdrag ur skolenhetsregistret. Filen uppdateras en gång i månaden.
Läs mer om alla möjligheter med skolregistret och gör er förfrågan på denna sida: Beställningssida Skoladresser

I filen finns uppgifter om adress, skolenhetskod, huvudmannatyp, organisationsnummer, telefonnummer och webbadresser.

Skolenhetsregistret innehåller kontaktuppgifter till skolenheter och skolhuvudmän i hela landet med skolformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, sameskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Registret innehåller dessutom uppgifter om enskilda utbildningsanordnare som har getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning enligt 6 kap. 1 § första stycket 1 förordningen (2011:1108Länk till annan webbplats.) om vuxenutbildning (så kallade ”betygsrättare”). Skolenhetsregistret innehåller inte uppgifter om förskoleenheter.

I registret finns förutom kontaktuppgifter bland annat uppgifter om lägeskommun, huvudmannatyp, inriktning för skolenheter med enskild huvudman, huvudmannens organisationsnummer och juridiska form. Registret innehåller också uppgifter om förekommande årskurser för skolenheter med skolformerna grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola samt förekommande program för skolenheter med skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola. Registret innehåller även uppgifter om skolenheter med skolformen grundskola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd (så kallade resursskolor) eller är sjukhusskolor.