Typkoder fastigheter

Beställ adresser från fastighetsregistret

Typkoder fastigheter – Alla fastigheter i Sverige har en typkod som anger fastighetens planerade syfte. Ett exempel är ”Typ 220 – Småhusenhet, bebyggd” som man kan säga är en helt vanlig villatomt. Tittar man i stället på ”Typ 210 – Småhusenhet, tomtmark” så är den fastigheten planerad att i framtiden få ett hus och då byta typkod till just ”Typ 220 – Småhusenhet, bebyggd”. 

Det finns omkring 100 typkoder för fastigheter. å länkarna nedan kan ni gå vidare och läsa om de vanligast förekommande typkoderna. Är ni intresserad av att veta mer om typkoder eller är intresserade av att beställa register från Fastighetsregistret så är ni välkommen att använda formuläret längre ner på sidan.

Länkar till typkoder…

Adressetiketter – adresslappar – klisteretiketter… Kärt barn har många namn men gemensamt för dem alla är att det är praktiskt att beställa med självhäftande adressetiketter när man köper adresser från fastighetsregistret som ska användas för till exempel reklamutskick. Oavsett vilken typ av register som ska beställas så kan vi leverera med självhäftande adressetiketter som ett tillval till registret. Ett tips kan vara att passa på att beställa två uppsättningar etiketter vid köp av adresser då priset stiger marginellt för en extra uppsättning som kan användas för ytterligare adresser för utskick. Vi levererar tydliga etiketter av bra kvalitet och ni har dem normalt med posten ca 2 dagar efter vi levererat ert digitala register.

Läs mer om alla möjligheter med adresser från Fastighetsregistret på denna sida: Fastighetsregistret

Kontakta oss angående typkoder fastigheter

Använd formuläret nedan för att kontakta er angående typkoder fastigheter. Det går även bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss via e-post till info@sverigesfastighetsregister.se alternativt på telefonnummer som finns på denna sida

Fastighetsregistret i Gävle AB

Fastighetsregistret i Gävle sammanställer, marknadsför och förädlar fastighetsinformation från flera källor så som till exempel Lantmäteriet och Bolagsverket. Vi levererar information om fastighetsägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare debiteringslängder och information knutna till fastigheterna. Här finns mer information om vad vi erbjuder:

Köpa adressregister

Våra återförsäljare och samarbetspartners erbjuder en mängd register inom vitt skilda områden och ni kan läsa mer om möjligheterna på följande sidor:

Typkoder fastigheter

Fastighetsregistret genom tiderna

Hus- och fastighetsregistret i Sverige började sin historia på 1800-talet då man insåg att det behövdes ett system för att hålla reda på ägande och belägenhet av fastigheter. Man började först med att skapa en karta över fastigheterna i landet, och sedan registrera alla fastighetsägare och deras rättigheter i ett system. Detta system kallades för fastighetsbokföring.

Under 1900-talet blev fastighetsregistret alltmer sofistikerat, med mer detaljerade kartor och information om fastigheterna. Detta ledde till att man kunde hålla bättre koll på fastigheterna och förhindra oegentligheter. På 1960-talet infördes ett system med fastighetsbeteckningar, vilket gjorde det enklare att hålla reda på fastigheterna och göra transaktioner.

Idag är fastighetsregistret en viktig del av det svenska samhället, och har som uppgift att hålla reda på ägande och belägenhet av fastigheter i Sverige. Det är också viktigt för att hålla koll på skatter och avgifter för fastigheter.

Läs mer om alla möjligheter med adresser från Fastighetsregistret på denna sida: Fastighetsregistret